Có thể cần một số hoạt động di động Playstation Tư vấn tải về?

管理 / September 29, 2019

Nếu bạn thích tải xuống trò chơi di động Playstation trên Sony PSP của mình, bạn cần một bản ghi nhớ để xây dựng các tệp dữ liệu của mình trên đó. Bạn cần mua thẻ Memory Stay Pro Duo lớn hơn để xem phim hoặc phim hoặc có rất nhiều trò chơi trực tuyến được thiết lập trên Sony của bạn. Khi tải xuống trò chơi video PSP trong máy tính của bạn, hãy đảm bảo rằng nó tương thích với máy Sony cầm tay Playstation của bạn. Trong trường hợp tệp dữ liệu không thực sự tương thích, quá trình tải xuống và thiết lập bị sai và bạn sẽ cần lặp lại quá trình tải xuống vào một lần khác. Tải xuống dữ liệu sẽ hỗ trợ phiên bản Firmware hiện có được cài đặt trên thiết bị di động Playstation của bạn. Bạn gần như chắc chắn muốn tải xuống phiên bản cập nhật nhất của trò chơi video. Điều này được xác định bởi phiên bản Firmware nào được thiết lập trên PSP của bạn, tuy nhiên. Thông thường, hầu hết các trò chơi video PSP homebrew chỉ hoạt động cùng với Firmware 1.5 trở xuống. Phiên bản phần sụn trong Playstation di động của bạn chỉ không phù hợp với hoạt động homebrew nếu khi tải xuống bạn gặp lỗi khi nói Dữ liệu của bạn bị hỏng hoặc Trò chơi video không thể bắt đầu. Có một cái nhìn và sau đó thực hiện tích cực việc gửi mà bạn tải xuống kết thúc bằng psp. Điều này là do tác giả bài viết đã thảo luận về trò chơi này với một số trang web khác nhau. Chỉ một biến thể với psp trong tên sẽ bổ sung cho Sony PSP của bạn. Thông thường rất nhiều tải xuống trò chơi di động Playstation mà bạn sẽ khám phá trên mạng bị nén. Tất cả các máy tính đều có chương trình áp lực như Item it Expander (Mac) hoặc Winzip (Máy tính cá nhân) và chắc chắn sẽ giải nén bài nộp này. Khi giải nén xong, bạn sẽ tìm thấy hai thư mục có trò chơi video cộng với tài liệu read me từ trình soạn thảo bài viết của bạn. Bước tiếp theo trong tải xuống trò chơi trực tuyến di động Playstation sẽ là hợp nhất PSP với PC của bạn. Sau đó đưa vào Playstation xách tay vào USB. Nhấn công tắc nhà được tìm thấy ở phía dưới bên trái của PSP tương ứng của bạn và bạn nên tiếp tục giữ đặc điểm CÀI ĐẶT. Từ chối quan hệ xe buýt nối tiếp vạn năng và nhấn By. Recollection Adhere trong Playstation di động của bạn có thể định vị hoặc liên lạc với máy tính cá nhân của bạn. Để có thể phiên bản trình bạn muốn thực hiện: PSP \u0026 gt; TRÒ CHƠI. Nó sẽ không hoạt động hiệu quả khi bạn đặt các tệp trò chơi video ở một nơi khác về Storage Stay. Khi các thư mục PSP và Hoạt động chưa thực sự tồn tại trên Không gian bộ nhớ của PSP, bạn sẽ muốn tạo hai thư mục mới và gắn nhãn chúng trong TẤT CẢ CAPS. Là một cách để chơi trong trò chơi trực tuyến trên máy di động Playstation của riêng bạn, có nhiều hành động khác phải tuân thủ. Khi bạn hoàn thành sao chép trò chơi video vào Adollection Adhere, bạn có thể tự do ngắt kết nối Playstation di động khỏi PC. Nhập vào menu chính của trò chơi trực tuyến. Từ menu chính của bạn, cuộn đến tệp trò chơi video trong Sony PSP của bạn sau đó đến lựa chọn Không gian bộ nhớ. Sau lần nhấn này, By và một danh sách các tệp dữ liệu trò chơi video sẽ xuất hiện trong chương trình của bạn. Nhấn DOWN và bạn sẽ thấy hoạt động bạn chỉ cần đưa vào. Vì vậy, bây giờ bạn có thể thích chơi các trò chơi yêu thích của mình và bạn sẽ xem xét một bậc thầy về tải xuống trò chơi video di động Playstation cho lý do đào tạo này.

 

Advertising Disclosure

This site is perfect for entertainment reasons only, accumulating gambling delivers and special offers through the world's leading gaming companies. All information is perfect for reference point only, remember to validate the legitimate specifications inside your region and area. Usually do not make use of the information on this website in infringement of the laws and regulations or regulations. Any content replicated from your website is prohibited without our consent. 

© Copyright. all rights reserved. The website information is for people over 18 years old (18 years old and above)