Bối cảnh của bóng chày Anh

管理 / August 31, 2019

Liên đoàn sớm nhất (tuy nhiên, không phải tốt nhất) trên toàn thế giới được thành lập vào năm 1888 và lúc đầu bao gồm 12 câu lạc bộ bên trong vùng trung du và phía bắc của Vương quốc Anh. Cúp FA, chủ yếu bao gồm cả các câu lạc bộ đêm giải đấu thấp của Scotland và miền nam, sở hữu trước đó đã được di chuyển từ năm 1872. Nó không được gọi là Liên đoàn Anh vì chủ yếu hy vọng nó sẽ tăng lên để có các câu lạc bộ đêm Scotland, tuy nhiên sau này (1890) định hình giải đấu đặc biệt của họ thay thế. Một bộ phận thứ 2 được bổ sung bằng cách tiếp nhận Liên minh bóng chày đối thủ vào năm 1892, và đến năm 1899, nó đã trải qua 36 câu lạc bộ đêm tham gia. Lúc đầu, bốn câu lạc bộ cơ sở sở hữu để cố gắng có được (tái) lựa chọn, nhưng điều này đã giảm xuống còn ba (1895/6), sau đó hai (1898/9), ngay trước khi trở lại bốn (hai cho mỗi Phân khu 3 địa phương -s) vào năm 1920/1. Trong khoảng từ năm 1893 đến 1898, kiểm tra bổ sung (một phương pháp tham gia trước đó) đã được sử dụng để quyết định tất cả các rắc rối tiếp thị ở giữa hai bộ phận. Tiếp tục trong năm dương lịch tùy chọn thứ hai với 40 tổ chức, trong khi giải đấu dừng lại từ năm 1919 đến 1915 cho Cuộc chiến hành tinh ban đầu của bạn. Giải đấu vẫn chủ yếu là miền bắc – và trung du – có cấu trúc, do đó, vào năm 1920, gần như toàn bộ Phần đầu tiên trong Liên minh miền Nam đối thủ đã được đồng hóa thành Phần thứ ba của FL. 12 tháng tiếp theo, một nhóm các nhóm khác từ trung du và phía bắc đã được đưa vào thành hai khu vực 3, Nam và Bắc. Sau một lần nữa tham gia Chiến tranh hành tinh lần thứ hai (1940 – 1946), nó đã tìm thấy việc thành lập Phân khu 4 vào năm 1958, phát triển bởi bốn câu lạc bộ đêm đến 92 vào năm 1959 và bắt đầu League Glass năm 1960.

 

Advertising Disclosure

This site is perfect for entertainment reasons only, accumulating gambling delivers and special offers through the world's leading gaming companies. All information is perfect for reference point only, remember to validate the legitimate specifications inside your region and area. Usually do not make use of the information on this website in infringement of the laws and regulations or regulations. Any content replicated from your website is prohibited without our consent. 

© Copyright. all rights reserved. The website information is for people over 18 years old (18 years old and above)